FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Szkolne Laboratorium Przyszłości kreatorem naszej dorosłości

W naszej szkole, już na etapie szkoły podstawowej, staramy się wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne przyszłym inżynierom.  Dlatego też uczniowie klasy VI i VII realizują zajęcia w ramach szkolnego projektu „Szkolne Laboratorium Przyszłości kreatorem naszej dorosłości”, którego zadaniem jest efektywna korelacja treści przewidzianych w podstawie programowej z różnych przedmiotów, z możliwościami, jakie stwarza uczniom wyposażenie szkolnej pracowni robotyki, dostępne dzięki środkom Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanym w programie Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach techniki uczniowie przygotowali projekty statków kosmicznych w skali 1:500, ćwicząc przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, niezbędną w trakcie rozwiązywania zadań dotyczących stereometrii, oraz wybrane umiejętności dotyczące rysunku technicznego. Kolejnym etapem projektu było założenie, za zgodą rodziców, indywidualnych kont uczniów oraz przygotowanie modeli w programie Tinkercad – w trakcie zajęć z informatyki. Tinkercad pozwala przy okazji doskonałej zabawy w projektanta, ćwiczyć między innymi umiejętności dostrzegania wzajemnego położenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni, oraz obroty figur o określone kąty. Program do tworzenia modeli przestrzennych wraz z drukarką 3D  dają tyle możliwości, że jedynym ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia projektującego. Przygotowane przez uczniów modele są już drukowane na szkolnej drukarce 3D. Ze względu na czas druku (pierwszy model będzie potrzebował na wydrukowanie ponad 12 godzin), zajmie to kilkanaście dni. Po wydrukowaniu wszystkich prac uczniów, zostanie przygotowana wystawa wszystkich modeli statków kosmicznych. Działania projektowe realizowane będą również na matematyce, fizyce i chemii. Na zajęciach matematyki uczniowie będą między innymi obliczać powierzchnię poszycia oraz objętości wybranych elementów składowych swoich statków kosmicznych, uwzględniając skalę, w jakiej model powstał. Wszystkie modele statków kosmicznych tworzone są z podstawowych brył matematycznych, co umożliwi efektywne połączenie treści realizowanych na matematyce z założeniami projektu. Zadania fizyczne dotyczące projektu, w większości powiązane będą z prędkością i odległościami w Układzie Słonecznym. Strona chemiczna projektu, to między innymi wyznaczenie gęstości materiału, z którego wykonano model statku kosmicznego. Zwieńczeniem projektu, poza wystawą prac modeli, będzie konkurs literacki pt.: Moja podróż po Układzie Słonecznym. Myśl przewodnia projektu, jaką jest Kosmos i Układ Słoneczny, związana jest z przypadającą w bieżącym roku 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, wszechstronnego człowieka Renesansu – astronoma, matematyka, lekarza, prawnika, ekonomisty, urzędnika i duchownego, na którym pomimo upływu wieków, uczeń ciągle może się wzorować. Do działań projektowych, w ramach zajęć informatyki, wkrótce dołączy klasa ósma.

Całemu projektowi towarzyszy idea wskazywania uczniom piękna i możliwości, a wręcz potęgi nauki i techniki, a tym samym kierowania ich ścieżek edukacyjnych, w ramach doradztwa zawodowego, ku zawodom  określanym w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, jako specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych. Specjaliści z tych dziedzin mają i zapewne w przyszłości będą mieli bardzo duże szanse na znalezienie zatrudnienia w pasjonującym i dobrze opłacanym zawodzie.