FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO to dzień, na który wszyscy uczniowie czekali z utęsknieniem. W galowych strojach ubrani, przyszli oni do szkoły na ostatnie spotkanie z wychowawcą.

O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 1-6 i przedszkola.

Ci, którzy mieli najwyższe osiągnięcia edukacyjne, ośmioro uczniów,  otrzymali stypendium Wójta Gminy, które wręczył Sekretarz Gminy Zbójno pan Jacek Foksiński. Z rąk pani dyrektor Hanny Kułak odebrali oni  świadectwo z wyróżnieniem.

O godz. 11.00 rozpoczęła się doniosła uroczystość z okazji zakończenia szkoły i wręczenia świadectw absolwentom. Uroczystość tę otworzyła pani dyrektor słowami Ks. J. Twardowskiego „Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.

Na uroczystości była obecna pani Wójt Katarzyna Kukielska, która wręczyła absolwentom i siódmoklasistom stypendium Wójta Gminy Zbójno za wysokie osiągnięcia edukacyjne. Było również bardzo wielu rodziców, m. in. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Gołębiewska, p. Iwona Tomaszewska Zastępca Przewodniczącej RR, radna Rady Gminy Zbójno. Pani dyrektor oznajmiła, że zgodnie z tradycją szkoły, uczeń który uzyskał największą średnią ocen w danym roku szkolnym zostaje odznaczony medalem „uczeń na medal”. Tego zaszczytu dostąpiła Dominika Stacherska uzyskując średnią ocen 5,33.

Rodzice Dominiki Stacherskiej i Zofii Gładkowskiej otrzymali listy gratulacyjne za średnią ocen córek za cały drugi cykl kształcenia  5,00 i więcej oraz wzorowe zachowanie.

Troje absolwentów i czworo siódmoklasistów odebrało świadectwo z wyróżnieniem.

Uroczystość  była bardzo wzruszająca,  aż do łez. Nie zabrakło słów podziękowań. Otrzymała je, m.in. ustępująca przewodnicząca Rady Rodziców  p. Aneta Gołębiewska , za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz wychowawca  absolwentów p. Marek Dzikowski.

Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim , aby spełniło się to, co dobre i piękne,  a marzenia stały się rzeczywistością mówiąc, że PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO SWOICH MARZEŃ.

ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY,

UDANYCH WAKACJI!!!