FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Wycieczka do Warszawy

       16 maja odbyła się wycieczka do Warszawy. Wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Brzuze i gminy Zbójno. Wycieczka była nagrodą dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Sejmie i Senacie, który pomyślnie przebrnęli etap szkolny. Zorganizował ją i sfinansował w całości Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny. Głównym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Sejmu RP.

      Do gmachu Sejmu zaprosił wszystkich pan Poseł Mariusz Kałużny i wprowadził do sejmowego labiryntu. Po dokładnym sprawdzeniu przez Straż Marszałkowską wszystkich bagaży, można było rozpocząć zwiedzanie. Na samym początku była do obejrzenia makieta budynków sejmowych. Na salę sejmową wprowadziła wszystkich pani przewodnik. To miejsce, znane było uczestnikom wycieczki do tej pory tylko z telewizji i wywarło na wszystkich duże wrażenie. Pani przewodnik opowiadała o funkcjonowaniu Sejmu RP, zapoznała z historią polskiego parlamentu, przywoływała rolę marszałka Sejmu i Senatu, wicemarszałków, wyjaśniała w jaki sposób pracują posłowie, gdzie siedzą poszczególne ugrupowania w Sejmie. Kiedy wszyscy zajęli wygodne miejsce na balkonie sejmowym, pan Poseł Mariusz Kałużny wraz z Wiceministrem Klimatu i Środowiska, Jackiem Ozdobą opowiadali o swojej pracy w Sejmie i z wielkim profesjonalizmem udzielali odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Następnie w towarzystwie Posła Mariusza Kałużnego cała grupa wycieczkowa udała się na dalsze zwiedzanie Sejmu.

         Na zakończenie wizyty w Sejmie pan Poseł  zaprosił wszystkich na obiad do sejmowej restauracji.

        Kolejnym punktem programu wycieczki był spacer po Starówce i oglądanie m.in. Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Pomnika Małego Powstańca. W drodze powrotnej do domu czekał na wszystkich posiłek ufundowany przez Posła w restauracji  McDonald’s.

       Na koniec uczestnicy wycieczki podziękowali panu Posłowi Mariuszowi Kałużnemu za zaproszenie do Sejmu RP, poświęcony czas, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wielką życzliwość.