FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola im. Wojska Polskiego w Zbójnie.

Do 31 marca należy złożyć pisemne oświadczenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola im. Wojska Polskiego w Zbójnie przez rodzica kandydata (jeśli wcześniej taki dokument nie został złożony).