FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Zajęcia w ramach projektu KREATYWNIE KU PRZYSZŁOŚCI

W dniach 19 – 20 grudnia, grupa uczniów z klas IV – VII uczestniczyła w zajęciach wyjazdowych w ramach projektu KREATYWNIE KU PRZYSZŁOŚCI, zorganizowanych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku. W trakcie zajęć prowadzonych w salach ośrodka edukacji, jak również zajęć terenowych w malowniczych rejonach zespołu zbiorników wodnych określanych mianem Stawów Przysieckich, uczniowie przede wszystkim rozwijali umiejętności w zakresie kreatywności. Obok kreatywności rozwijano również innowacyjne podejście do otaczającej rzeczywistości oraz umiejętność pracy zespołowej. Atmosferze pracy sprzyjały komfortowe warunki zakwaterowania oraz smaczne posiłki oferowane przez Zajazd Daglezja.