FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów i rodziców uczniów w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie obowiązujące od 1 września 2020 roku.