FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

ZASADY REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Od dnia 25 marca br. w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją MEN, w celu realizacji podstawy programowej szkoła prowadzi kształcenie na odległość, Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

  • Kształcenie na odległość jest prowadzone z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.
  • Kształcenie na odległość jest realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez: e-dziennik, pocztę elektroniczną, stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook, także Zintegrowaną Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem epodręczniki.pl i inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.
  • Terminy konsultacji uczniów/rodziców z nauczycielem są podane w na stronie internetowej szkoły w zakładce „Aktualności”.
  • Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail. Ocena uzyskana przez ucznia jest wpisywana do dziennika elektronicznego.
  • W kształceniu na odległość jest świadczona pomoc pedagoga szkolnego.

Drodzy Uczniowie!

Pamiętajcie, że nauczyciele nie chcą narzucać Wam konkretnych godzin pracy. Nauczyciele pozostaną do Waszej dyspozycji zgodnie z planem lekcji, wtedy możecie zadawać pytania, dyskutować, korespondować. Rozumiemy także, że zazwyczaj nie tylko Wy korzystacie z komputera, ale także Wasze rodzeństwo, czy też inni domownicy. To Wy, zapewne w porozumieniu z rodzicami, zdecydujecie o tym w jakich godzinach przystąpicie do nauki. Pamiętajcie jednak, że najlepiej uczyć się w godz. 8:00 – 14:00. Nauczyciele zadbają, by prezentowany materiał był zróżnicowany, zapewniał różne formy aktywności, uwzględniał czas na przerwę, posiłek, toaletę, itp.

Szanowni Rodzice,

Prosimy Państwa o zapewnienie dzieciom warunków do nauki online, w postaci komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu. Zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

                                                     Z wyrazami szacunku,

 Hanna Kułak