FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Żywa lekcja historii

16 stycznia w naszej szkole mieliśmy możliwość wziąć udział w żywej lekcji historii.

Odwiedziła nas  grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym widzom pokaz historyczny pod tytułem „Wrzesień ‘39”, pod hasłem „o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”. Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Był także pokaz  musztry i sprzętu bojowego. Po zakończonej prezentacji chętni mogli osobiście obejrzeć repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, przymierzyć mundur żołnierski, a także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną.

Nie dziwi nic, że pytań było dużo, bo bliskie jest nam „Wojsko Polskie”, które jest imieniem naszej szkoły.