Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Przedmiotowe Zasady Oceniania
Rok szkolny 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z edukacji wczesnoszkolnej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasie pierwszej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasie drugiej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasie trzeciej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, oraz niepełnosprawnością sprzężoną - pobierz klikając na obrazek   
RELIGIA
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny - pobierz klikając na obrazek   
JĘZYK POLSKI
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie czwartej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie piątej - pobierz klikając na obrazek   
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie szóstej - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIa - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIb - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
JĘZYK NIEMIECKI
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
MUZYKA
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny - pobierz klikając na obrazek   
PLASTYKA
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny - pobierz klikając na obrazek   
HISTORIA
Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny - pobierz klikając na obrazek   
PRZYRODA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - pobierz klikając na obrazek   
GEOGRAFIA
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
BIOLOGIA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
CHEMIA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
FIZYKA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
MATEMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
INFORMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VII - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VIII - pobierz klikając na obrazek   
TECHNIKA
Wymagania na poszczególne oceny - klasy IV i V - pobierz klikając na obrazek   
Wymagania na poszczególne oceny - klasa VI - pobierz klikając na obrazek   
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny - klasy VI i VII - pobierz klikając na obrazek   
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Wymagania na poszczególne oceny - klasy VI i VII - pobierz klikając na obrazek